Daň z nabytí nemovitých věcí 2020 : 

Návrh Ministerstva financí na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí ve výši 4 % z celkové kupní ceny dne 27. května 2020 prošel Sněmovnou v prvním čtení.

Vládní návrh zákona ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a to se zpětným účinkem. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Cílem opatření je omezit prostor pro spekulanty na realitním trhu.

Vládní návrh dále upravil možnost uplatňovat si odpočty úroků z nově uzavřených smluv o úvěru na bydlení jako nezdanitelné části základu daně. Odpočty úroků si bude moci ještě uplatňovat každý kupující, který nabyde nemovitost nejpozději v prosinci 2021. To znamená, že pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně. Cílem opatření je povzbudit trh s nemovitostmi negativně ovlivněný koronavirovou krizí a podpořit dostupnost vlastního bydlení.

Prozatím však tato novela není účinná.  O její účinnosti budeme informovat.

_____________________________________________________________________________________

V současné době stále platné ustanovení : 

Od 01.11.2016 se změnila  právní úprava daně z nabytí nemovitých věcí, neboť nabyl účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Poplatníkem této daně je nadále pouze nabyvatel vlastnického práva k nemovitosti (tj. kupující). Další novinkou je, že již nebude možné, aby si strany smluvně ujednaly, že poplatníkem daně je prodávající či že se o daň strany podělí.

Daň z nabytí nemovitých věcí není a ani nemůže být součástí kupní ceny.

Dle Vašeho zájmu Vám poskytneme bližší informace  pro určení a tvorbu kupní ceny tak, abyste prodali co nejlépe.