INVESTICE - s námi,  pro Vás

            
(INVESTICE do nemovitostních fondů a dalších investičních příležitostí (akcie, dluhopisy, deriváty) či zlata - rozklikněte, prosím,  následující články v kolonce INVESTICE.)
 

                   Upozornění : 

Upozorňujeme čtenáře, že texty  a komentáře z oblasti investic v sekci INVESTICE uvedené,  obsahují soukromý názor autora a nejsou právně závazné.

Fondy  investují zpravidla  do větších komerčních  nemovitostí – kanceláří, obchodních center, logistických center atd. Některé taktéž i do nemovitostí z oblasti zdravotnictví.  Investuje se obvykle do různých nemovitosti v různých lokalitách, což je výhodné z hlediska diverzifikace portfolia  a fondy  jsou samozřejmě schopny sjednat výhodnější nájemní podmínky a smlouvy s nájemci svých nemovitostí než jednotlivec.