Pronajímáte svůj byt dlouhodobě? Přesto pozor na pobytový poplatek!!!

 

Myslíte si, že když pronajímáte svůj byt dlouhodobě, že se Vás povinnost úhrady poplatku až 1260,- Kč za každého nájemce v bytě netýká? 

Buďte obezřetní a čtěte dále.

V poslední době se tento poplatek ale, právě kvůli krátkodobým pronájmům městských bytů, rozšiřuje plošně.  A v některých případech zasahuje i do pronajímání bytů, které jsou pronajímány k dlouhodobému bydlení. 

Od 1.1. 2020 platí v Praze, Brně a dalších městech a obcích vyhláška, která takový poplatek z pobytu přikazuje vybírat i pronajímatelům bytů, ve kterých bydlí nájemci dlouhodobě.

Týká se to případů, kdy nájemce, který je osobou, která není přihlášena v předmětné obci, v bytu pobývá ne déle než 60 dnů. Poplatníkem poplatku je sice nájemce, ale plátcem  poplatku je poskytovatel úplatného pobytu, tj. pronajímatel a ten je povinen vybrat poplatek od poplatníka, tedy nájemce. 

Takže pokud pronajmete svůj byt a Váš nájemník nebo Vy ukončíte tento nájemní vztah do 60 dnů od jeho počátku, výše uvedená povinnost padá i na Vás.

Pronajímatel musí v takovém případě do 15 dnů oznámit městu, že se tak stalo, musí poplatek zaplatit a také vést evidenci, která je stanovena v příslušné vyhlášce. 

Pronajímatelé by si měli nyní zkontrolovat, zda obdobná  vyhláška neplatí i v jejich městě či obci. A pečlivě pročíst, jaké jsou v ní stanoveny povinnosti.

V případě, že pronajímáte byt, rádi Vám poskytneme informace, vztahující se nejen k této problematice. Rádi pro Vás najdeme vhodného nájemce. Kontaktujte nás na tel. 777747680.