Mohlo by se i dnes stát, že Vám někdo ukradne Vaši nemovitost? 

Myslíte, že to není možné?  Nový katastrální zákon sice zavedl povinnost, že po podání návrhu na vklad práva se čeká  20 dnů, v nichž se účastníci řízení mohou k věci – změnám v katastru vyjádřit. Tudíž  za obvyklých okolností se o takové změně, týkající se Vaší nemovitosti dozvíte, protože Vás příslušné katastrální pracoviště o tomto podání zpraví.

Ovšem pokud se někdo bude vydávat za Vás a bude chtít Vaši nemovitost prodat, tak není  tak zcela vyloučeno, že se mu může podařit vše zfalšovat (např. Váš podpis  na  plné moci a  třeba i  OP ). A také by se mohlo podařit, aby se zpráva z  příslušného katastrálního pracoviště ve výše zmiňovaných 20 dnech k Vám nedostala, např. tak, že na příslušné poště dotyčný nechá Vaši poštu za drobný poplatek  přesměrovat někam jinam. Tudíž, ačkoliv katastr  pošle dopis s tím,  že nemovitost prodáváte, k Vám se tato  informace nemusí dostat.

A dozvíte se, že Vaše nemovitost patří někomu jinému až tehdy, když budete něco potřebovat s touto nemovitostí řešit. 

Ještě si myslíte, že taková situace nikdy nemůže nastat a Vás se nemůže opravdu v žádném případě dotknout? Je to jen na Vás. Co s tím můžeme dělat?  Jsme-li sami sobě dobrými hospodáři, pravděpodobně si hlídáme svůj majetek. Samozřejmě pravidelnými náhledy na své nemovitosti v katastru nemovitostí. Avšak  pomoci může  i zřízení služby, kterou zajišťuje Český úřad zeměměřický a katastrální - Sledování změn v katastru nemovitostí.

A co taková služba obnáší ?  Služba uživatele automaticky informuje o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí. A takovou změnou se rozumí :

  • zaplombování , tj. vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou 
  • provedení vkladu
  • provedení záznamu
  • zápis poznámky

Tato služba je tedy výhodná  nejen pro vlastníky nemovitostí, ale je poskytována i osobám, které mají další věcná práva k dotčeným nemovitostem,  nebo účastníkům řízení o takovém právu (např.  zástavní, příp. podzástavní věřitel, oprávněný z věcného břemene, oprávněný z předkupního práva, je-li ujednáno jako právo věcné, či oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce či pachtýř).  

ALE VRAŤME SE ZEJMÉNA K VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ.

Jak na to?   Máte-li datovou schránku, můžete si tuto službu zřídit on-line, v ostatních případech na základě osobní žádosti podané na kterémkoliv katastrálním úřadu, příp. žádostí adresovanou ČÚZK (v tomto případě s ověřeným podpisem).

Služba je aktivní po zaplacení úplaty. A pokud  máte  0-20 nemovitostí, pak je tato služba „za hubičku“, za 200,- Kč. A tato částka se účtuje pouze při aktivaci služby (tedy alespoň v současné době tomu tak je). Takže pokud budete příslušnou nemovitost vlastnit, služba  bude poskytována. (V případě více než 20 nemovitostí zaplatíte 10,-Kč za nemovitost a rok.))

Katastr Vám pak informace o změnách u sledovaných nemovitostí bude  jako uživateli služby zasílat  jedním ze zvolených způsobů:

  •  do datové schránky
  •  elektronickou poštou
  •  textovou zprávou (SMS).

A to dle našeho názoru za posílení jistoty vlastníka či toho, kdo má k nemovitostem zapsáno věcné právo, stojí. Za drobný poplatek získáte další zdroj informací  k Vaší nemovitostí, či nemovitostem, jejichž hodnota se zcela jistě pohybuje v řádu statisíců či milionů korun. Samozřejmě, pokud si své nemovitosti v katastru průběžně kontrolujete, může  být tato služba pro Vás  doplňkovou záležitostí.

My Vám poskytujeme informace, které sami využíváme.  Máte dojem, že Vám výše uvedené informace pomohly?

Chcete více informací či něco doplnit?  Neváhejte nás kontaktovat – tel. 777 747 680.  Rádi Vám pomůžeme. Těšíme se na Vás.