Zdědili jste nemovitost a chcete ji prodat? Zaplatíte daň? Čtěte dále.

Zdědili jste dům, byt, nebo jinou nemovitost a potřebujete ji prodat, protože chcete vlastní bydlení? 
Kdy nebudete  platit daň z příjmu v případě zděděné nemovitosti?   Na tuto otázku lze odpovědět na základě  Zákona o daních z příjmů | Zákon č. 586/1992 Sb. ( Znění od 28. 7. 2021)
§ 4 Osvobození od daně :
(1 )  Od daně se osvobozuje 
b) příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), přesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let; příjem z prodeje nemovitých věcí nebo z vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem neosvobozený podle písmene a), nepřesáhne-li doba mezi nabytím vlastnického práva k těmto nemovitým věcem a jejich prodejem nebo vypořádáním spoluvlastnictví k nim dobu 10 let a použije-li poplatník získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby; doba 10 let se zkracuje o dobu, po kterou byly tyto nemovité věci prokazatelně ve vlastnictví zůstavitele v případě, že jde o prodej nemovitých věcí nabytých děděním od zůstavitele, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o vypořádání spoluvlastnictví k nemovitým věcem nabytým děděním od takového zůstavitele..........
 
CO TO PRO VÁS ZNAMENÁ?  To,  že zdědíte-li nemovitost a budete ji nadále vlastnit 10 let, a poté prodáte, neplatíte žádnou daň z příjmu, neboť jste splnili tzv. časový test.  I pokud jste vlastníkem nemovitosti po dobu kratší než je výše uvedených 10 let,  je osvobození od daně z příjmu v některých případech možné, a to  dle §4, bod (1)  písm a) výše cit. Zákona,  ale o tom  není tento článek. 
 
My Vás pouze chceme informovat, jste-li dědicové, kteří mají zájem nemovitost co nejdříve prodat, že tak můžete učinit bez placení daně z příjmu v případech, že  příjem z jejího prodeje využijete pro vlastní bydlení  a dále pro případy  popsané  v §4 bod (1) písm. b)výše cit. Zákona.
 
Máte-li otázky k výše uvedenímu tématu a potřebujete pomoci s prodejem zděděné či jiné nemovitosti, rádi Vás uvítáme  u nás v kanceláři, kde Vám  na otázky odpovíme a rádi  Vám s prodejem pomůžeme. 
Prosím, volejte  na tel. 777 747 680 - JUDr. Zdeňka Večerková. 
Není-li pro Vás možná návštěva u nás v kanceláři, navštívíme Vás dle dohody i jinde.