Kupujete nemovitost? Od 1.1.2021 je prodloužen časový "daňový" test!

V roce 2020 byl schválen zákon č. 386/2020 Sb., kterým byla zrušena daň z nabytí nemovitých věcí - o tomto jsme informovali v našich novinkách v článku "Daň z nabytí nemovitých věcí - ZRUŠENA".

Výše uvedený zákon však současně změnil   jeden podstatný daňový parametr, který dopadá na nové vlastníky nemovitostí.  Jde o tzv. časový test pro osvobození od daně z příjmů, který se  se prodlužuje ze současných 5 let na 10 let.

Znamená to tedy, že pokud jste nabyli nemovitost do 31.12.2020 bude možné ji prodat už po 5 letech Vašeho vlastnictví a rozdíl mezi nabývací a prodejní cenou bude od daně z příjmů osvobozen, avšak při prodeji nemovitostí nabytých  od 1.1.2021 budete jako  prodávající osvobozen od této daně  až po 10 letech trvání Vašeho  vlastnictví. 

Výjimky z výše uvedeného pravidla, resp. osvobození od daně z příjmu v určitých případech, (při vlastnictví nemovitosti po dobu kratší než jak uvádí výše tzv. časový test),  jsou stanoveny v zákoně o dani z příjmu č.  586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Pokud nebude  tzv. časový test pro osvobození od daně z příjmu  (jak výše uvedeno) dodržen a není-li možné použít v konkrétním případě výjimku z tohoto pravidla (tj. osvobození od daně z příjmu),   je  zde povinnost úhrady daně z příjmu, a to  v souladu s podmínkami zákona o dani z příjmu č.  586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na konkrétní případ je vhodné oslovit příslušný finanční úřad, příp. daňového poradce,  ohledně parametrů ke splnění této povinnosti

Máte-li tedy v úmyslu  prodat či vlastnicky převést nějakou nemovitosti ze/do svého vlastnictví, doporučujeme mít  tuto změnu (a její dopady) na paměti.

 Pro ty  investory a vlastníky, kteří se drží strategie “koupit a držet”   a případně nemovitost již vlastní a nemají v plánu ji převádět/prodávat, nemá tato změna žádný vliv.

 Pokud se ale chystáte nemovitost koupit a následně prodat (nebo nějakou máte ve svém  obchodním majetku a budete ji např. vyřazovat nebo chcete  končit s podnikáním), je velmi vhodné  si spočítat, jaký bude rozdíl ve zdanění, před a po účinnosti výše uvedeného úpravy. 

V případě zájmu o další info či prodej a koupi nemovitostí se na nás můžete obrátit na tel. 777 747 680.