V novelizovaném občanském zákoníku č. 89/2012 Sb,  resp.   novele dle zákona č. 163/2020 Sb., jenž nabyla účinnosti  1. července 2020 se zákonné předkupní právo  ruší, s výjimkami  uvedenými v §§ 1124 a 1125 občanského zákoníku. 
Jsou to výjimky týkající se spoluvlastnictví založeného pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva od počátku ovlivnit................ (§ 1124) 
a  dále
vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počástku ovlivnit......... (§ 1125) 
Výše uvedené znamená, že komplikace a omezení při převodu spoluvlastnického podílu na nemovitosti jsou omezeny jen na  úzký okruh problémů a ty taktéž lze nyní řešit  poněkud snadněji.
 
Lze také  předpokládat, že zrušení předkupního práva usnadní prodej nejen pozemků a domů, ale i bytových jednotek, s nimiž bylo spojeno i právo na užívání garážového nebo parkovacího stání. 
 
Rádi Vám poskytneme podrobné informace nejen k této problematice,  ale i k jiným problémům, s nimiž se potýkáte nebo se objevily při tom, když jste začali uvažovat o prodeji Vaší nemovitosti. 
Stačí se objednat na tel. 777 747 680 JUDr. Večerková
 
 
 
 
 
 
 
--